วิธีการเข้าใช้งาน-Internet-LRU สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ PC

ข่าวบริการวิชาการ
1,973 Views
ด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการปรับปรุงอุปกรณ์ระบบเครือข่าย Internet ใหม่
อาจส่งผลกระทบให้ อาคารที่กำลังปรับปรุง ไม่สามารถใช้งาน Internet ได้ชั่วคราว
งานเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 1052
Share to...