7,762 Views

กำหนดการ การทดสอบความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2567

📅วันที่ 16 มีนาคม 2567 ⏰เวลา 09.00 – 16.00 น.

💻ขั้นตอนการสอบ
Click >>ขั้นตอนการเข้าสอบ

🌐เข้าสอบผ่านช่องทางลิงค์ได้ที่ https://lru.ac.th/moodle/
⏱ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง
เกณฑ์การสอบผ่าน ร้อยละ 50
✔️กรณี สอบผ่าน ศูนย์คอมพิวเตอร์จะดำเนินการให้นักศึกษา ดังนี้
ออกหนังสือรับรองผลการสอบให้แก่นักศึกษา
❌กรณี สอบไม่ผ่าน นักศึกษาจะต้องดำเนินการ ดังนี้
สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านนักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมตามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์กำหนด (กำหนดการอบรมศูนย์คอมพิวเตอร์จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)

Share to...