การทดสอบความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์
19,755 Views

การทดสอบความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2566

📅วันที่ 16 กันยายน 2566⏰เวลา 09.00 – 15.30 น.

💻ขั้นตอนการสอบ
🌐เข้าสอบผ่านช่องทางลิงค์ได้ที่ https://lru.ac.th/moodle/
⏱ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง
เกณฑ์การสอบผ่าน ร้อยละ 50
✔️กรณี สอบผ่าน ศูนย์คอมพิวเตอร์จะดำเนินการให้นักศึกษา ดังนี้
ออกหนังสือรับรองผลการสอบให้แก่นักศึกษา
❌กรณี สอบไม่ผ่าน นักศึกษาจะต้องดำเนินการ ดังนี้
สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านนักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมตามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์กำหนด (กำหนดการอบรมศูนย์คอมพิวเตอร์จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)

 

Share to...