Breaking News
Slide

นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ข่าวประชาสัมพันธ์

การทดสอบสมรรถณะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ปีการศึกษา 2565 (นักศึกษาภาคปกติ)

บรรยากาศการถ่ายรูปเพื่อจัดทำบัตรนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ภาคพิเศษ จังหวัดขอนแก่น

ขอเชิญตอบแบบสำรวจความผูกพันธ์ ความพึงพอใจ และความสุขสำหรับบุคลากรและนักศึกษา

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้บริการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ของคณะวิทยการจัดการ

การถ่ายรูปเพื่อจัดทำบัตรนักศึกษาใหม่และแจกรหัสอินเตอร์เน็ต ปีการศึกษา 2565 ภาคพิเศษ

ข่าวประกวด แข่งขัน