ศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้บริการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ของคณะวิทยการจัดการ

ข่าวบริการวิชาการ ข่าวประชาสัมพันธ์
1,116 Views

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ออกให้บริการตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงสภาพคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตึก 19 คณะวิทยการจัดการ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และฝึกอบรม ของคณะวิทยาการจัดการ

Share to...