บรรยากาศการถ่ายรูปเพื่อจัดทำบัตรนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ภาคพิเศษ จังหวัดขอนแก่น

211 Views เมื่อวันที่  2 กรกฏาคม2565 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ไ […]

Continue Reading

ขอเชิญตอบแบบสำรวจความผูกพันธ์ ความพึงพอใจ และความสุขสำหรับบุคลากรและนักศึกษา

159 Views  ขอเชิญตอบแบบสำรวจความผูกพันธ์ ความพึงพอใจ แล […]

Continue Reading