บรรยากาศการถ่ายรูปเพื่อจัดทำบัตรนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ภาคพิเศษ จังหวัดขอนแก่น

58 Views เมื่อวันที่  2 กรกฏาคม2565 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได […]

Continue Reading

ขอเชิญตอบแบบสำรวจความผูกพันธ์ ความพึงพอใจ และความสุขสำหรับบุคลากรและนักศึกษา

38 Views  ขอเชิญตอบแบบสำรวจความผูกพันธ์ ความพึงพอใจ และ […]

Continue Reading