ศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้บริการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ของคณะวิทยการจัดการ

258 Viewsเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ศูนย์คอมพิวเตอร์ […]

Continue Reading

การถ่ายรูปเพื่อจัดทำบัตรนักศึกษาใหม่และแจกรหัสอินเตอร์เน็ต ปีการศึกษา 2565 ภาคพิเศษ

239 Views เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน 2565 ศูนย์คอมพิวเต […]

Continue Reading

การถ่ายรูปเพื่อจัดทำบัตรนักศึกษาใหม่และแจกรหัสอินเตอร์เน็ต ปีการศึกษา 2565 (ภาคปกติ)

223 Views เมื่อวันที่ 13-16 มิถุนายน 2565 ศูนย์คอมพิวเต […]

Continue Reading