ขั้นตอนการย้ายไฟล์จาก Google Drive ไปยัง Google Drive

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทคโนโลยี
20,854 Views

ขั้นตอนการย้ายไฟล์จาก Google Drive ไปยัง Google Drive

1. ทำการสำรวจขนาดของข้อมูลไฟล์ทั้งหมดของ Google Drive ต้นทาง(@lru.ac.th) ให้อยู่ในปริมาณที่พอดีกับพื้นที่ที่เหลือของ Google Drive ปลายทาง (@gmail.com)

  • ซึ่งปกติ Gmail จะมีพื้นที่ให้ใช้งานทั่วไปอยู่ที่ 15 GB
  • ทั้งนี้สามารถตรวจสอบการใช้งานพื้นที่ได้จาก https://one.google.com/storage
  • ในกรณีที่มีการใช้พื้นที่เกิน 15 GB สามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นโดยการดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วลบไฟล์บน Google Drive ออก เพื่อประหยัดพื้นที่

2. ทำการย้ายข้อมูล Google Drive

2.1 ให้ไปที่ https://takeout.google.com/transfer ภายใต้บัญชีต้นทาง (@lru.ac.th)

2.2 กรอกอีเมลปลายทางที่มีอยู่แล้ว หรือ สมัคร Gmail ใหม่ เพื่อใช้เป็นบัญชีที่ต้องการจะย้ายข้อมูลไป จากนั้นกด ส่งรหัส (Send Code)

 

2.3 ที่อีเมลปลายทางจะได้รับอีเมล Code สำหรับยืนยันการย้ายข้อมูล ให้ทำการคัดลอก Code นั้นมา เพื่อทำการยืนยันบัญชี

2.4 ให้กลับมาที่หน้าต่างต้นทาง ให้วาง Code ที่คัดลอกลงไป จากนั้นกดยืนยัน (Verify)

2.5 เลือกว่าจะต้องการย้ายอะไรบ้าง ทั้งนี้จะสามารถเลือกได้ทั้ง Google Drive และ/หรือ Gmail จากนั้น กดปุ่ม เริ่มต้นการโอน (Start Transfer) เพื่อเริ่มย้ายข้อมูล

2.6 การย้ายข้อมูล Google Drive จะใช้เวลา ทั้งนี้จะขึ้นกับปริมาณของข้อมูลที่มีอยู่ใน Google Drive ทั้งนี้สามารถตรวจสอบสถานะการย้ายข้อมูลได้ ผ่านการแจ้งเตือนในอีเมลบัญชีปลายทาง

3. เมื่อกระบวนการย้ายเสร็จแล้ว จะมีโฟลเดอร์ที่มีชื่ออีเมลของ Google Drive ต้นทางอยู่ ซึ่งจะบรรจุข้อมูลทั้งหมดที่ได้ย้ายออกมา

  • ทั้งนี้ใน Google Drive ปลายทาง อาจมีไฟล์จากแหล่งอื่นๆ ที่เราเคยเปิดดูจากการแชร์แบบสาธารณะเข้ามาด้วย
  • ขณะเดียวกัน Google Drive ต้นทางก็ยังคงมีข้อมูลอยู่เช่นกัน

4. ทำการลบข้อมูลออกจาก Google Drive ต้นทาง @lru.ac.th เพื่อคืนพื้นที่จัดเก็บข้อมูลให้มหาวิทยาลัย เพื่อให้น้องๆ นักศึกษา ได้ใช้สำหรับการเรียนการสอนต่อไป

Share to...