การถ่ายรูปเพื่อจัดทำบัตรนักศึกษาใหม่และแจกรหัสอินเตอร์เน็ต ปีการศึกษา 2565 (ภาคปกติ)

ข่าวประชาสัมพันธ์
875 Views

เมื่อวันที่ 13-16 มิถุนายน 2565 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ให้บริการ ถ่ายรูปเพื่อจัดทำบัตรนักศึกษาและแจกรหัสอินเตอร์เน็ต (LRU NET)ให้กับนักศึกษาใหม่ 2565 ภาคปกติ ที่ชั้น 1 ห้อง IT Shopping Mall ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

     

ภาพคณะครุศาสตร์
ภาพคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาพคณะวิทยาการจัดการ

Share to...