บรรยากาศการถ่ายรูปเพื่อจัดทำบัตรนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ภาคพิเศษ จังหวัดขอนแก่น

ข่าวประชาสัมพันธ์
809 Views


เมื่อวันที่  2 กรกฏาคม2565 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ให้บริการ ถ่ายรูปเพื่อจัดทำบัตรนักศึกษา  ให้กับนักศึกษาใหม่ 2565 (ภาคพิเศษ)  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ดูภาพเพิ่มเติม <<Click

Share to...