กำหนดการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์
2,869 Views

 

ด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกำหนดการถ่ายรูปเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564   เพื่อให้นักศึกษาได้มีบัตรประจำตัวนักศึกษาสำหรับใช้บริการระบบบริการต่างๆ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้กำหนดการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาขึ้น ตามเอกสารแนบ และขอให้นักศึกษาแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

คลิก>> กำหนดการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

 

Share to...