ติดต่อเรา

2,836 Views

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถ.เลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย
Tel : 0 4281 1072
Fax : 0 4281 1072
e-mail : comcenter@lru.ac.th
FB: facebook.com/lrucomcenter

เบอร์ภายใน

1052, 50001, 50002        แจ้งปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต
1055                                     งานธุรการ และ จองห้องประชุมสัมมนา
50575                                  ระบบเครือข่ายหลักและสารสนเทศมหาวิทยาลัย
56143                                   ทำบัตรนักศึกษา, งานพัฒนาระบบ, ระบบบริการการศึกษา

แผนที่ 

Share to...