ติดต่อเรา

543 Views

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถ.เลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย
Tel : 0 4281 1072
Fax : 0 4281 1072
e-mail : comcenter@lru.ac.th
FB: facebook.com/lrucomcenter

เบอร์ภายใน

ติดต่อฝ่ายต่างๆ ในศูนย์คอมพิวเตอร์    1052
สำนักงาน                                     1055,1052
มอนิเตอร์กล้องวงจรปิด            1052
งานซ่อมบำรุง                              1052
งานเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต    1052
งานพัฒนาระบบ                          1055, 56143

แผนที่ 

Share to...