การเปลี่ยนแปลงระบบจองห้อง และขั้นตอนการจองห้องใช้สถานที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

21,146 Viewsประกาศ  ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีการปรับเปลี่ยน ร […]

Continue Reading

ศูนย์คอมพิวเตอร์เปิดอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาปีที่ 4 ด้านสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 12 ชั่วโมง

544 Views ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดโครงการส่งเสริมสมรรถนะและท […]

Continue Reading