การทดสอบสมรรถณะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ปีการศึกษา 2565 (นักศึกษาภาคปกติ)

1,263 Viewsการทดสอบสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล ส […]

Continue Reading

บรรยากาศการถ่ายรูปเพื่อจัดทำบัตรนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ภาคพิเศษ จังหวัดขอนแก่น

211 Views เมื่อวันที่  2 กรกฏาคม2565 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ไ […]

Continue Reading

ขอเชิญตอบแบบสำรวจความผูกพันธ์ ความพึงพอใจ และความสุขสำหรับบุคลากรและนักศึกษา

159 Views  ขอเชิญตอบแบบสำรวจความผูกพันธ์ ความพึงพอใจ แล […]

Continue Reading

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้บริการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ของคณะวิทยการจัดการ

259 Viewsเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ศูนย์คอมพิวเตอร์ […]

Continue Reading

การถ่ายรูปเพื่อจัดทำบัตรนักศึกษาใหม่และแจกรหัสอินเตอร์เน็ต ปีการศึกษา 2565 ภาคพิเศษ

240 Views เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน 2565 ศูนย์คอมพิวเต […]

Continue Reading

การถ่ายรูปเพื่อจัดทำบัตรนักศึกษาใหม่และแจกรหัสอินเตอร์เน็ต ปีการศึกษา 2565 (ภาคปกติ)

224 Views เมื่อวันที่ 13-16 มิถุนายน 2565 ศูนย์คอมพิวเต […]

Continue Reading