ขอเชิญตอบแบบสำรวจความผูกพันธ์ ความพึงพอใจ และความสุขสำหรับบุคลากรและนักศึกษา

6 Views  ขอเชิญตอบแบบสำรวจความผูกพันธ์ ความพึงพอใจ และค […]

Continue Reading

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้บริการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ของคณะวิทยการจัดการ

28 Viewsเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ศูนย์คอมพิวเตอร์ อ […]

Continue Reading

การถ่ายรูปเพื่อจัดทำบัตรนักศึกษาใหม่และแจกรหัสอินเตอร์เน็ต ปีการศึกษา 2565 ภาคพิเศษ

31 Views เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน 2565 ศูนย์คอมพิวเตอ […]

Continue Reading

การถ่ายรูปเพื่อจัดทำบัตรนักศึกษาใหม่และแจกรหัสอินเตอร์เน็ต ปีการศึกษา 2565 (ภาคปกติ)

16 Views เมื่อวันที่ 13-16 มิถุนายน 2565 ศูนย์คอมพิวเตอ […]

Continue Reading