Google Drive สำหรับบัญชีผู้ใช้งานทางการศึกษา ปรับขนาดพื้นที่ใหม่

ข่าวเทคโนโลยี
2,767 Views

เนื่องจากทางบริษัท Google ผู้ให้บริการระบบ GSuite for Education (Google Classroom, Google Drive, Google Docs) ได้ทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายการให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลใน Google Drive สำหรับบัญชีผู้ใช้งานทางการศึกษาลง จากเดิมที่เคยให้พื้นที่จำนวนไม่จำกัด จะถูกเปลี่ยนแปลงเหลือพื้นที่เพียง 100TB ต่อ 1 สถาบันการศึกษา โดยจะมีผลทันทีในปีหน้า  (1 ก.ค. 2565)

สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เนื่องจากมีจำนวนผู้ใช้งานทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา รวมทั้งสิ้นประมาณมากกว่า 10,000 accounts จึงส่งผลให้ผู้ใช้บัญชีของมหาวิทยาลัย (lru.ac.th) ในการจัดเก็บข้อมูลใน Google Drive จะถูกลดพื้นที่การจัดเก็บลงเหลือเพียง account ละ 10 GB (ไฟล์วิดีโอขนาดใหญ่ประมาณไม่เกิน 4 ชม)

ดังนั้นทางศูนย์คอมพิวเตอร์จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้นักศึกษาและศิษย์เก่าทุกคน ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลในระบบ Google Drive ของตนเอง ว่ามีจำนวนขนาดไฟล์ข้อมูลรวมที่เก็บไว้ในปัจจุบันสูงเกินกว่า 10 GB หรือไม่ และขอให้ผู้ใช้ที่มีการใช้งานพื้นที่เกินกว่าค่าที่กำหนดดังกล่าวได้ทำการทยอยลบข้อมูลหรือย้ายข้อมูลออกจากระบบ Google Drive ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เพื่อที่ทางผู้ดูแลระบบจะได้ส่งข้อมูลบัญชีผู้ใช้ที่ไม่มีการใช้งานเกินกว่าค่าที่กำหนดให้กับระบบเพื่อเปิดใช้งานบัญชีต่อไปตามปกติ (ผู้ใช้งานที่ยังคงมีการใช้พื้นที่สูงกว่าค่าที่กำหนดในปีหน้า อาจจะถูก Google ลบบัญชีการใช้งานออก หรือ ถูกลบไฟล์ที่เก็บไว้ออกจากระบบเองโดยอัตโนมัติ)

ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Share to...