การถ่ายรูปเพื่อจัดทำบัตรนักศึกษาใหม่และแจกรหัสอินเตอร์เน็ต ปีการศึกษา 2565 ภาคพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์
778 Views

เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน 2565 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ให้บริการ ถ่ายรูปเพื่อจัดทำบัตรนักศึกษาและแจกรหัสอินเตอร์เน็ต (LRU NET)ให้กับนักศึกษาใหม่ 2565 (ภาคพิเศษ) และ ป.โท ป.เอก ชั้น 1 ห้อง IT Shopping Mall ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


ภาพบรรกาศการถ่ายรูป

Share to...