ขอเชิญตอบแบบสำรวจความผูกพันธ์ ความพึงพอใจ และความสุขสำหรับบุคลากรและนักศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์
665 Views

 

ขอเชิญตอบแบบสำรวจความผูกพันธ์ ความพึงพอใจ และความสุขสำหรับบุคลากรและนักศึกษาในโครงการสนับสนุนระบบสร้างนิเวศเพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืนอันจะเป็บประโยชน์ต่อภาพรวมมหาวิทยาลัย(บุคลากร และนักศึกษา) จึงขอความร่วมมือ แจ้งให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในสังกัดของท่านตอบแบบสำรวจความผูกพันธ์ ความพึงพอใจ และความสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงขอความร่วมมือเรื่องดังกล่าวเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

Share to...